Projektowanie systemów:

Każdy obiekt wymagający zabezpieczenia przeciwpożarowego, Kontroli dostępu, Monitoringu wizyjnego czy Sieci strukturalnej ma własną specyfikę, którą należy uwzględnić przy doborze odpowiednich urządzeń. Dopasowanie systemu wymaga nie tylko znajomości obowiązujących norm bezpieczeństwa , lecz również wiedzy oraz doświadczenia, wynikającego z realizacji wielu tego typu projektów.

Firma ADAMONET oferuje pełną usługę projektową w zakresie systemów oddymiania, Systemów Sygnalizacji Pożaru, Kontroli Dostępu, jak i Sieci Strukturalnych. Podczas przygotowywania każdego projektu uwzględniamy wymagania klienta oraz specyfikę docelowego obiektu. Bierzemy również pod uwagę aspekt ekonomiczny całości systemu – dajemy kontrahentom swobodę wyborów zakupowych, dzięki czemu są one dostosowane do ich możliwości finansowych.


Montaż i instalacja systemów:

Sam produkt, nawet wysokiej jakości, nie gwarantuje bezawaryjnej pracy systemów – jego pewność wynika dopiero z doświadczenia oraz umiejętności jego wykorzystania. Wszyscy Nasi pracownicy to wyszkoleni fachowcy, którzy podlegają regularnym szkoleniom – wykonany przez nie montaż nie tylko daje gwarancję jakości, ale automatycznie zapewnia bezawaryjne działanie systemów.

 • Profesjonalizm ekip montażowych

Dla osiągnięcia pełnego profesjonalizmu instalacji systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, sieci strukturalnych i monitoringu wizyjnego oraz kompetentnego nadzoru wykonawczego Nasza firma posiada wykwalifikowanych instalatorów jak i również kadrę inżynierską zarządzającą robotami. Stanowi ona gwarancję instalacji produktów według zalecanych przepisów i instrukcji technicznych producenta. Jest to droga, która pozwala nam osiągać najwyższe, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe standardy jakości.

 • Specjalistyczny montaż systemów oddymiania i ppoż.

​ADAMONET działa kompleksowo, nie tylko dostarczając, lecz również montując i uruchamiając w/w systemy. Posiadamy własne ekipy montażowo-serwisowe, które zapewniają pełną obsługę na terenie całego kraju.


Serwis i konserwacja systemów:

Firma ADAMONET, poza projektowaniem i montażem, świadczy swoim klientom pełną obsługę serwisu i konserwacji dla każdego systemu. Usługę tę świadczymy na terenie całej Polski, dzięki naszym Naszym serwisantom.

 • Umowa na cykliczną konserwację lub serwis

Wyłącznie regularna i fachowa konserwacja, wykonana przez pracowników legitymujących się autoryzacją producenta systemu na serwis, zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń. Podpisanie umowy serwisowej daje zarządcy gwarancję terminowej realizacji przeglądu oraz prawnych zobowiązań w tym zakresie.


Outsourcing IT

Nasza firma świadczy również usługi outsourcingu IT w zakresie:

 • konfiguracji wszystkich systemów i programów informatycznych już funkcjonujących, a także takich, które będą funkcjonować w przyszłości u klienta,
 • świadczeniu nadzoru informatycznego oraz usuwaniu usterek i awarii dla sieci informatycznej, systemów serwerowych wszystkich komórek organizacyjnych klienta,
 • konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • nadzorze i administracji sieci komputerowej, serwerów, usług internetowych, baz danych klienta,
 • kontroli bezpieczeństwa sieci komputerowej,
 • instalacji oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach,
 • świadczeniu usług doradczych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 • ewidencjonowaniu sprzętu i oprogramowania;
 • wsparciu użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania systemowego, aplikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego;
 • analizie wymagań użytkowników dotyczących wprowadzenia zmian w użytkowanych systemach informatycznych;
 • prowadzeniu analiz wyjaśniających nietypowe błędy bądź niezgodne z założeniami zachowanie systemów informatycznych,
 • usuwaniu awarii w posiadanym przez klienta oprogramowaniu oraz sprzęcie,

Pozostałe usługi:

 • Spawanie światłowodów,
 • Pomiary światłowodów reflektometrem,
 • Pomiary sieci strukturalnych
 • Pomiary elektryczne